Weeny Game

1 приложение, 43 загрузки
Перейти на сайт разработчика: https://twitter.com/WeenyGame
The Gravity - Flappy Shuttle
The Gravity - Flappy Shuttle
Маневрирование на космической орбите при помощи огнетушителя